Własnośc intelektualna:

Strona https://www.amperesystem.com jest własnością i pod zarządem spółki A.M.P.E.R.E System S.A.S. Wszystkie elementy, w tym znaki towarowe, loga i nazwy domen znajdujących się na https://www.amperesystem.com są chronione przez prawo dotyczące własności intelektualnej i należą do A.M.P.E.R.E. System S.A.S lub są przedmiotem zezwolenia na użytkowanie Własność intelektualna

Wydawca strony

A.M.P.E.R.E. SYSTEM.

Parcd’Activités du Vert Galant

3 Rue Antoine Balard

CS 27526 St Ouenl’Aumône

95040 CergyPontoiseCedex

Tél: +33 (0)1 34 64 72 72

E-mail: alexandra@amperesystem.com

RCS Pontoise B 342 527 090

Kapitałzakładowy: 180.000 €

Nº TVA: FR 45 342 527 090

Strona i jej treść podlegają prawodawstwu francuskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy francuskie.