Polityka prywatności została przygotowana przez AMPERE POLSKA Sp. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu 53-235, przy ulicy Grabiszyńskiej 208 i jest skierowana do klientów naszego sklepu internetowego pod adresem www.amperesystem.com/pl/. Sprzedaż jest skierowana wyłącznie do podmiotów gospodarczych, dlatego oświadczają Państwo, że podane przez Państwa dane, które będą przetwarzane, są danymi kontaktowymi i dotyczą wyłącznie Pańskiej działalności.

W naszej firmie w pełni dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

W celu uzyskania pełnej satysfakcji naszych klientów, informujemy, że wszystkie podane dane podczas zakładania konta oraz te, podane w trakcie rozmów biznesowych z AMPERE POLSKA będą traktowane z najwyższą poufnością i zostaną włączone do pliku klienta AMPERE POLSKA Sp. z o. o. w celu zarządzania zamówieniami oraz wysyłania ofert produktów, które mogą być w zakresie Pańskiej działalności.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newsletteru z informacjami o produktach i usługach Administratora jest dobrowolne.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, proszę napisać do:

polska@amperesystem.com